Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt

Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt

A pénztárgépekkötelezőéves felülvizsgálatának része a szervizes helyszíni vizsgálat,(1)amit a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.(2) Figyelemmel arra, hogy a szervizes helyszíni vizsgálat során –többek között –vizsgálni kell a pénztárgép működését, működési körülményeit,(3) ezért a kialakult gyakorlat szerint a felülvizsgálatra a pénztárgép üzemeltetési helyén kerül sor. A felülvizsgálat jellemzően a szervizes és a pénztárgép üzemeltetőjének–vagy más, a képviseletében eljáró személy –személyes jelenlétében történik az üzlethelyiségben, akár ügyfélforgalom mellett.

A COVID-19 koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 2020. március 11-én különleges jogrendet vezetett be(4) –veszélyhelyzetet hirdetett–és olyan intézkedésekről döntött, amelyek értelmében –a járvány terjedésének lassítása érdekében –radikálisan csökkenteni kell a személyes érintkezések számát az élet minden területén.

Jelenleg a pénztárgépek éves felülvizsgálatának ütemezése, elvégzése kapcsán is a veszélyhelyzetben követendő kormányzati intézkedések betartása a legfontosabb. A NAV csak abban az esetben javasolja a veszélyhelyzet időszaka alatt esedékessé váló éves felülvizsgálatok elvégzését, ha az közvetlen személyes érintkezés nélkül, vagy annak minimalizálásával megoldható.Ha a felülvizsgálat csak a pénztárgép üzemeltetési helyén –jelentősebb mértékű személyes érintkezés kockázatával –végezhető el, akkor javasoljuk a felülvizsgálat elhalasztását egy későbbi időpontra, még akkor is, ha ezzel az egyéves határidő lejár.

A COVID-19 koronavírus-járványt a pénztárgépek éves felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítésének szempontjából a NAV vis maior helyzetnek tekinti. A veszélyhelyzetben az üzemeltető akkor jár el tőle elvárható körültekintéssel, ha a kormányzati intézkedések betartása érekében –amennyiben szükséges–elhalasztja a felülvizsgálatot és arra csak veszélyhelyzet megszűnését követően kerül sor.

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

(1)A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 48. § (1a) bekezdés b) pont

(2)NGM rendelet 48. § (2) bekezdés

(3)NGM rendelet 48. § (3) bekezdés

(4)Aveszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet