Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt

Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt

 

A pénztárgépekkötelezőéves felülvizsgálatánakrészea szervizes helyszíni vizsgálat(1),amit a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek(2).Figyelemmel arra, hogy a szervizes helyszíni vizsgálat során –többek között –vizsgálni kell a pénztárgép működését, működési körülményeit(3),ezért a kialakultgyakorlatszerint a felülvizsgálatra a pénztárgép üzemeltetési helyén kerül sor. A felülvizsgálatjellemzőena szervizes ésa pénztárgép üzemeltetőjének–vagy más, a képviseletében eljáró személy –személyes jelenlétébentörténik az üzlethelyiségben, akár ügyfélforgalom mellett.

A COVID-19 koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 2020. március 11-én különleges jogrendet vezetett be(4)–veszélyhelyzetet hirdetett–ésolyan intézkedésekről döntött, amelyek értelmében –a járvány terjedésének lassítása érdekében –radikálisan csökkenteni kell a személyes érintkezések számátaz élet minden területén.

Jelenleg a pénztárgépek éves felülvizsgálatának ütemezése, elvégzése kapcsán is a veszélyhelyzetben követendő kormányzati intézkedések betartása a legfontosabb. A NAV csak abban az esetben javasolja aveszélyhelyzet időszaka alattesedékessé váló éves felülvizsgálatokelvégzését, ha az közvetlen személyes érintkezés nélkül, vagy annak minimalizálásávalmegoldható.Ha a felülvizsgálat csak a pénztárgép üzemeltetési helyén –jelentősebb mértékű személyes érintkezés kockázatával –végezhető el, akkor javasoljuk a felülvizsgálat elhalasztásátegy későbbi időpontra, még akkor is, ha ezzel az egyéves határidő lejár.

A COVID-19 koronavírus-járványt a pénztárgépek éves felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítésének szempontjából a NAV vis maior helyzetnek tekinti. A veszélyhelyzetben az üzemeltető akkor jár el tőle elvárható körültekintéssel, ha a kormányzati intézkedések betartása érekében –amennyiben szükséges–elhalasztja a felülvizsgálatotés arra csak veszélyhelyzet megszűnését követően kerül sor.

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

  1. Apénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 48. § (1a) bekezdés b) pont
  2. NGM rendelet 48. § (2) bekezdés
  3. NGM rendelet 48. § (3) bekezdés
  4. Aveszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet