MAGYAR KÖZLÖNY 128. SZÁM - 2020. MÁJUS 29., PÉNTEK

"a Bolgár Köztársaságból történő határátlépésről"

III. Kormányrendeletek

A Kormány 251/2020. (V. 29.) Korm. rendelete
a Bolgár Köztársaságból történő határátlépésről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ E rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre.

2. A Magyarországra történő belépés szabályai

2.§ A Bolgár Köztársaság állampolgára – az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól eltérően – Magyarország területére beléphet, ha a határátlépés során hitelt érdemlően – különösen meghívólevél, hivatalos útlevél vagy munkaszerződés bemutatásával – valószínűsíti, hogy Magyarország területén való tartózkodásának célja

a)  hivatali kötelezettség ellátása,

b)  nemzetközi szervezet tevékenységében való közreműködés,

c)  üzleti utazás,

d)  humanitárius tevékenység végzése,

e)  hozzátartozó látogatása.

3. § (1) A magyar állampolgár a Bolgár Köztársaság területéről Magyarország területére – a Korm. rendelet szabályaitól eltérően – beléphet, ha utazásának a 2. § a)–e) pontjában foglalt célja volt.

(2) A magyar állampolgár – a Korm. rendelet szabályaitól eltérően – a Román Köztársaság területéről beléphet Magyarország területére, ha valószínűsíti, hogy a 2. § a)–e) pontjában foglalt célú kiutazásának végcélja a Bolgár Köztársaság volt.

4.§ A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

3. Záró rendelkezések

5.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök