MAGYAR KÖZLÖNY 134. SZÁM - 2020. JÚNIUS 5., PÉNTEK

"az Osztrák Köztársaságból, a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről"

III. Kormányrendeletek

A Kormány 262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelete
az Osztrák Köztársaságból, a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre.

2. A Magyarországra történő belépés szabályai

2. §  (1) Az Osztrák Köztársaság állampolgára Magyarország területére – az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól eltérően – beléphet.

(2) A Cseh Köztársaság állampolgára Magyarország területére – a Korm. rendelet szabályaitól eltérően – beléphet. (3) A Szlovák Köztársaság állampolgára Magyarország területére – a Korm. rendelet szabályaitól eltérően – beléphet.

3. § A magyar állampolgár

a)  az Osztrák Köztársaság,

b)  a Cseh Köztársaság, illetve

c)  a Szlovák Köztársaság

területéről Magyarország területére – a Korm. rendelet szabályaitól eltérően – beléphet.

4. §  A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

3. Záró rendelkezések

5. §  (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. június 5-én 8 órakor lép hatályba. (2) A 6. § 2020. június 19-én lép hatályba.

6. §  A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

7. §  Hatályát veszti 

a)  az Osztrák Köztársaságból történő határátlépésről szóló 216/2020. (V. 21.) Korm. rendelet,

b)  a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről szóló 235/2020. (V. 26.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök