Magyar – Szlovák Gazdasági Kapcsolatok Fóruma – Törökbálint - Nagy sikerű szakmai rendezvény!

A PMKIK 2019. május 10-én a Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központban (MSZÜTK-ban) rendezte meg a Magyar – Szlovák Gazdasági Kapcsolatok Fórumát. A rendezvény a hagyományosan aktív kétoldalú kapcsolatok ápolása mellett, egyben az MSZÜTK projektzáró rendezvénye is volt. Ennek előzménye, hogy a sikeres magyar-szlovák területi együttműködési program keretében, Dunaszerdahely városával közösen elnyert pályázatnak köszönhetően Törökbálinton és Dunaszerdahelyen egy-egy üzleti és tájékoztatási központ nyithatta meg kapuit. Az öt éves fenntartási kötelezettséget eredményesen teljesítettük. A vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások sikere arra ösztönözte kamaránkat, hogy a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok építését folytassuk, üzleti szolgáltatásainkkal továbbra is segítsük a magyar és szlovák vállalkozások tevékenységét. Az előttünk álló feladatok megfelelő színvonalú teljesítéséhez továbbra is számítunk az elmúlt időszakban kialakított kapcsolatainkra, partnereinkkel való együttműködésre. Ezért örömmel üdvözöltük a meghívásunkra rendezvényünkre érkező partnereinket.

Fórumunk vendégei között előadóként köszönthettük a Szlovák Köztársaság Nagykövetségének részéről Iveta Hermysová tanácsos asszonyt, Dr. Hájos Zoltánt, a Dunaszerdahelyi Üzleti és Tájékoztatási Központot működtető Dunaszerdahely polgármesterét, Csík Lászlót, a KKM Közép – európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint dr. Parragh Lászlót, az MKIK elnökét.

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésében kiemelkedő szerepet betöltő szlovák és magyar szervezetek képviselői is megtisztelték jelenlétükkel a fórumot.

Dr. Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke által elmondott köszöntő beszédet követően elsőként a Szlovák Köztársaság Budapesti Nagyövetség képviseletében Iveta Hermysová tanácsos asszony lépett a mikrofonhoz.

Nyitóbeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a két ország kölcsönös érdeke a gazdasági kapcsolatok regionális szinten történő fejlesztése. Nagyra értékelik a Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ (MSZÜTK) elmúlt ötévi tevékenységét, amely növeli a két ország versenyképességét, ösztönzőleg hat gazdasági együttműködésükre és főként a kis- és középvállalkozások működését segíti. Kiemelt fontosságúnak tekintik az MSZÜTK 2014. évben történő létrehozását, amely méreténél és feladatkörénél fogva új elemet jelent a két ország kamarái és vállalkozói közötti együttműködésben. A konferenciát tanácsos asszony remek alkalomnak minősítette az együttműködési lehetőségek fejlesztésére a kkv-k együttműködésének elősegítésére, a határ menti területek vonzerejének növelésére, a fenntartható és minőségi foglalkoztatás megerősítésére. 

A köszöntéseket követően Dr. Parragh László, az MKIK elnöke „A magyar gazdaság a változó Európában.” című előadásában fölelevenítette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrnak már 2011-ben felhívta a figyelmét Szlovákia fontosságára Magyarország gazdasági fejlődését illetően. Ennek megfelelően az MKIK-nak a szlovák nemzeti kamarával szoros munkakapcsolata van, s annak elnökéhez, Peter Mihokhoz baráti kapcsolat fűzi.

Az MKIK elnöke emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a kormánynak gyakorlatilag egy összeomló államháztartást kellett kézben tartania és talpra állítania, amelyet devizaválság, s hihetetlenül nagy költségvetési hiány sújtott. A 2010-es választásokat megelőző kormány nem tudta kezelni a költségvetési hiányt. Jelentős volt az adóelkerülés, visszaestek a beruházások, magas volt a munkanélküliség, s az államadósság a negyedik legmagasabb volt Európában. Összességében Görögországnál is rosszabb állapotban voltunk, államcsőd fenyegetett.

Ilyen körülmények között az MKIK egy nem szokványos kamarai lépést tett. A még ellenzékben lévő Fidesszel megállapodást kötött az ország gazdaságának rendbe tétele érdekében. A megállapodás tartalmazta a fordulat szükségességét az oktatásban, a képzésben, valamint a szakképzésben. Megállapodtak, hogy erősítik az ország tőkevonzó képességét, növelik a beruházásokat, helyrehozzák az államháztartás egyensúlyát, csökkentik az államadósságot és a munkanélküliséget. Megegyeztek, hogy a gazdaság szervezésébe a kamarát a kormányzat a korábbiakhoz képest lényegesen nagyobb intenzitással vonja be. Ez a megállapodás megvalósult, s 2014-ben újra megkötötték, majd 2018-ban immár a gyorsan változó világ kihívásaihoz igazították megállapodásukat. 2018-ra a foglalkoztatottak számát 850 ezer fővel sikerült növelni. A közmunka bevezetése ugyancsak a megállapodásuk része volt, amelynek helyességét az elmúlt évek igazolták. Magyarország Szlovákiához hasonlóan Európa része, s hazánk északi szomszédunkhoz hasonlóan eredményesen ragadta meg az Európai Unió által kínált lehetőségeket.

Az MKIK elnöke után Csík László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (CED) ügyvezetője „Növekedjünk együtt!” címmel tartott előadást. A 100 %-os állami tulajdonú kormányzati közép-európai exportpromóciós és gazdaságfejlesztési háttérintézmény tulajdonosi jogait a KKM gyakorolja.

Az intézmény stratégiai célja térségünk gazdasági és üzleti kapcsolatainak dinamizálása, a határon átívelő gazdasági kapcsolatok erősítése. A CED a magyar érdekeltségű gyártók és szolgáltatók exporttevékenységét támogatja.

A Kft. 21 határon túli irodával és regionális képviselettel rendelkezik. Tevékenységé nyolc országban, Szlovákiában, Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában végzi. Hamarosan irodát nyit Csehországban is.

Kiemelt feladata a magyar érdekeltségű exportképes vállalkozások feltérképezése, valamint a potenciális üzleti lehetőségek keresése Közép-Európában. Szolgáltatásai között megtalálhatjuk a külpiacra jutás támogatását, a tőkekihelyezés segítését, a célzott partnerközvetítést és a külföldi kiállításokon való kedvezményes megjelenés biztosítását is. Rendszeresen szerveznek B2B tárgyalásokat és létesítenek kollektív magyar kiállítási standokat, ahol cégképviseletet is vállalnak. Kiemelt szakkiállításaik például a horvátországi VIRO EXPO, a szlovákiai Agrosalon. Figyelmet fordítanak a Gazdaságfejlesztési Programok eredményeinek, aktualitásainak reprezentálására is. 2019 májusától új platformot, online áruházat létesítettek.

Idén számos kiállítást és határon túli rendezvényt bonyolítottak le, illetve terveznek megvalósítani. Kiemelt teendőjüknek tekintik a CED ismertégének növelését.

Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere előadásában elmondta, hogy fontosnak tartja a polgárok, a hétköznapi emberek közötti kapcsolatok ápolásának szükségességét, melynek keretében valamennyi V4-es országból fogad városuk vendégeket. A kisemberek közötti kapcsolatépítést az önkormányzat lehetőségeihez képest biztosítja. Utalt a 2008 – 2009-es évek rendkívül rossz gazdasági helyzetére, amikor az önkormányzatoknak is össze kellett húzniuk a nadrágszíjukat, szemben a mostani időszakkal, amelyet a prosperitás[VdG1] , az építkezés és a fejlesztésekben gondolkodás jellemez, nemcsak országos, hanem helyi szinten is. Dr. Hájos Zoltán előadásában kiemelte: a PMKIK, valamint Dunaszerdahely Városának együttműködése révén létrejött Üzleti és Tájékoztatási Központok rendkívüli hatást gyakoroltak a két térség gazdasági fejlődésére. A dunaszerdahelyi és törökbálinti központok együttműködő tevékenysége útján megvalósított üzleti és szakmai fórumok, vállalkozói rendezvények és információcserék révén számos új üzleti kapcsolat született a magyar és szlovák cégek között. A bővülő vállalkozói kapcsolatrendszerek és lehetőségek természetesen pozitív hatást gyakoroltak az üzleti környezet fejlődésére is mindkét térségben – tette hozzá a polgármester. Dr. Hájos Zoltán előadása zárásaként megköszönte ezt az úttörő jellegű együttműködést és hangsúlyozta: az elmúlt öt év sikerei alapján javasolt e szoros összefogás fenntartása és lehetőségek szerinti bővítése a jövőben.  [VdG2] 

Az előadások sorát a PMKIK elnöke zárta.

Dr. Vereczkey Zoltán „A lokalitások együttműködésének szükségessége a káros globális hatások csökkentése érdekében.’’ című előadásában először rámutatott arra, hogy a magyar patrióta gazdaságpolitikai megoldások 2010-től szemben az IMF által javasolt megoldásokkal milyen pozitív hatásokkal bírtak hazánkra. A jövedelemadó csökkentése a közfoglalkoztatás és életpálya, a korhatár előtti nyugdíj szigorítása, a minimálbér emelése, az állami vagyon növelése egytől egyig alapelemei voltak a patrióta gazdaságpolitikának. Kiemelkedő eredményként említette, hogy a magyar munkanélküliségi ráta 2016-ban az EU Top 5-ébe jutott és 2018-ban 3,9 %-ra csökkent. A PMKIK elnöke emlékeztetett arra, hogy jelenleg háború folyik a nemzet ellen, a cél béna kacsává tenni a nemzetállamot. A hazánk elleni háború eszköztárában megtalálhatjuk a globalizmust, az integrációt, az adósságcsapdát és az illegális migrációt is. A multinacionális vállalatok világméretű hálózata jelenti a kényszerítő hatalmi erőszakot.

A globális kényszerítő hatalomhoz globális fegyelmező hatalom is társul, melynek eszközei a hitelminősítők, az IMF és a multinacionális érdekeket szolgáló Világbank.

A globális értelmező hatalom az informatika, a telekommunikáció és a média összeolvadásából értelmező és tematizációs erőszakra épülő „vélemény-hatalmat” teremt.

Az elnök előadásában áttekintette az Európai Unió támogatás politikájának alapelveit, céljait, köztük a konvergenciát és a négy szabadságjogot: a személyek szabad áramlását (szabad munkavállalás), a tőke (vállalkozások szabad mozgása), az áruk (szabad kereskedelem) és a szolgáltatások szabad áramlásának elvét.

Kamaránk elnöke kiemelte, hogy Európa a világnépesség 8 %-át, a globális termelés 25 %-át adja, míg a világon kifizetett szociális juttatások 50 %-át használja fel. 2050-re a migráció akár drámaian változtathatja meg Európa és az Európai Unió népesség összetételét, melynek eredményeként 30 éven belül akár a lakosság háromnegyedét adhatják a betelepülő migránsok és leszármazottaik.

A lokalitás lehetőségei a globális gazdasági függőség csökkentésében rejlenek. Közülük is kiemelkedik a hazai munkaerő és termelés védelme, az önálló adópolitika fenntartása, az államadósság csökkentése, az energiaszolgáltatás diverzifikiálása, a külkereskedelmi aktivitás fokozása, valamint a lokalitások egymással való kereskedelme és beruházásának ösztönzése.

Az előadásokat követően az MSZÜTK tevékenységét aktívan segítő személyek részére kitüntetések átadására került sor.

Az MKIK elnöke és a PMKIK elnöke közösen köszöntötték a díjazott személyeket, átadva számukra az elismerő okleveleket és a névre szóló kristályvázákat.

Az elismerésben részesített díjazottak:

Dr. Hájos Zoltán Dunaszerdahely Város Polgármestere
Mihók Peter – Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Igor Junas – Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Juraj Majtan – Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara igazgatója
Villiam Ondrejka – Nyitrai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Miroslav Masarik – Nyitrai Kereskedelmi és Iparkamara igazgatója
Igor Cap – Kassai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Agnesa Klimová – Kassai Kereskedelmi és Iparkamara volt igazgatója
Bial Tibor – Czech Trade regionális igazgatója
Takács Tímea – Dunaszerdahely Város Polgármesteri Hivatalának munkatársa
Demjén Márta – Pilisi Szlovákok Egyesületének elnöke
Peter Kovac – Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának főtanácsosa
Milan Kurucz – Szlovák Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének volt gazdasági tanácsosa
Mária Kleinová – Spis-View-Trading ügyvezetője
Mihók Gábor – Regionális képviselő
Bödők Károly – Regionális képviselő
Iván Tamás – Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetégének elnöke
Dr. Kupcsokné Polyák Ágnes – Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ vezető-helyettese

A vállalkozóktól és a partnereinktől érkező visszajelzések egyaránt arra bíztatják kamaránkat, hogy  projektelőírás, fenntartási kötelezettség nélkül is folytassuk a határ két oldalán működő mikro-, kis- és középvállalkozások tevékenységét segítő, gazdasági versenyképességük előmozdítását, gazdasági együttműködésük ösztönzését segítő munkánkat.

dr. Kupcsokné Polyák Ágnes 

MSZÜTK vezető helyettes

Az eseményről készült fotók a képgalérában megtekinthetők