Végrehajtási eljárás felfüggesztése

Végrehajtási eljárás felfüggesztése

A már folyamatban lévő végrehajtási eljárásoknálatörvény lehetőséget ad a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV)számára a méltányossági alapon történő felfüggesztésére(2017. évi CLIII. törvény(Avt.) 15. § (3) bekezdése).Ez alehetőség a magánszemélyek mellett kiterjed az egyéni vállalkozók,illetve társaságok (cégek) ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is.

A végrehajtási eljárás méltányossági alapú felfüggesztése hivatalból nem, kizárólag az adós kérelméretörténhet, abban az esetben, ha az adós a méltányolható körülményt igazolta. Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelemkiesés is.

ANAV a járványhelyzettel vagy az annak hatásaival való érintettséget minden felfüggesztési kérelem esetében egyedileg mérlegeli,és ateljes végrehajtási eljárást meghatározott időtartamra vagy meghatározott körülmény bekövetkezéséig felfüggesztheti. Az eljárás felfüggesztéséről a NAV végzésben dönt.

Kizáró feltétel, azaz nem lehet a végrehajtási eljárást felfüggeszteni –az egyéb feltételek fennállása esetén sem –ha az adóst a végrehajtási eljárás során korábbaneljárási bírsággal sújtották.

A felfüggesztés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a NAV a felfüggesztés időtartama alatt további végrehajtási cselekményeket (például inkasszó, lefoglalás) nem indít. Az eljárást nem szünteti meg, illetve a felfüggesztés előttifoglalásokat sem oldja fel. Azonban a felfüggesztéskor esetlegesen folyamatban lévő inkasszót visszavonja, a jövedelemletiltást pedig szünetelteti. Az eljárás a felfüggesztés megszűnésévelfolytatódik.

A felfüggesztés időtartama alatt a lejárt esedékességű tartozásokra –az általános szabályok szerinti –késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve a felfüggesztés időtartama az elévülési időbe nem számít bele.

A végrehajtási eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem papíralapon vagy elektronikusanis (elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó esetében elektronikusan) előterjeszthető a végrehajtást folytató adó-és vámigazgatóságnak címezve. A felfüggesztési kérelem előterjesztéséért,illetve elbírálásáért illetéket vagy díjat nem kell fizetni.

A végrehajtási eljárásrészletes szabályai megtalálhatóak a NAV honlapján elérhető 56. számú információs füzetben, az alábbi elérési úton:

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020