Történet

 Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamra   

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) 1994-ben alapított önkéntes alapon szervezett köztestületi kamara. Az ország legnagyobb taglétszámú megyei gazdasági kamarája. A Kamara Pest megye gazdasági, társadalmi közéletének meghatározó tényezője. Képviseli a megye 100.000 főt meghaladó vállalkozói közösségét. Az Európai Uniós csatlakozást követően alapvető fontosságúnak tartja a vállalkozások piacra jutásának elősegítését, az elérhető pályázati, támogatási lehetőségek bemutatását, valamint minden olyan információ továbbítását, amely a vállalkozások eredményes működését segítheti.

Üzleti és Tájékoztató Központ Dunaszerdahely

    Dunaszerdahely Város Önkormányzata igazgatja a város mintegy 30.000 fős lakosságát, és központja a 118.000 fős járásnak is. Számos feladatán túl az önkormányzat felel a város és a járás gazdaságfejlesztési programjainak kidolgozásáért, a kerületek fejlesztési programjainak megvalósításáért és egyéb településfejlesztési projektekért. Jó gazdaként korszerűsíti az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant üzleti és tájékoztatási központként. Feladata a projektben a térségi kommunikáció és tájékoztatás feltételeinek megteremtése, a projekt eredményeinek folyamatos ismertetése, szlovák nyelvű anyagok előállítása (nyomtatott és elektronikus formában). Meghatározó szerepet játszik a térségi vállalkozók megszólításában és a partner központtal együttműködve azok bemutatásában határon innen és túl.