TATRA EXPO 2020

 
Vážení záujemcovia!
Pravdepodobne bol už každý informovaný o zákaze spoločenských udalostí. S ľútosťou vám oznamujeme, že aj naša komora ruší všetky naše podujatia!
Akonáhle to situácia v krajine a predpisy, ktorými sa riadia kolektívne akcie, znovu umožnia usporiadať zrušené podujatia, budeme vás informovať!
 
Presný dátum zatiaľ nemôžeme určiť.
Prajeme vám všetkým veľa zdravia!
 
S úctou, organizátori

Vážený obchodný partner! 

 

Využite možnosť zúčastniť sa na celoslovenskej nízko-nákladovej výstave s medzinárodnou účasťou, zameranou predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania a zdravý životný štýl.

TATRA EXPO 2020

04. - 05. apríl 2020, (sobota, nedeľa)

Aréna Poprad

 

21. ročník výstavy sa uskutoční v priestoroch ARÉNY POPRAD.

Predstavte v danom tematickom celku výstavy svoje výrobky a služby z oblasti stavebníctva, bývania, jeho interiéru i exteriéru a ich doplnkov z oblasti spotrebného tovaru, prípadne áut.

Propagácia (vyše 20 mediálnych partnerov - televízia, rádio, tlač, plagáty, 50 000 ks letákov - voľná vstupenka),

návštevnosť zo strany verejnosti (cca. 5.000 – 6.000) a vystavovateľov z celého Slovenska (v priemere 100).

Súčasťou bude elektronický katalóg vystavovateľov výstavy.

Ceny výstavných plôch a realizácie stánku sú uvedené v zmluve, ktorú Vám posielame v prílohe tohto e-mailu. Dovoľujeme si upozorniť, že uzávierka je 03. 03. 2020.

 

Čo Vám prinesie účasť na výstavách, ktoré sú najúčinnejším marketingovým nástrojom? 

    -    množstvo príležitostí na priame oslovenie zákazníkov,

    -    možnosť prezentovať Váš produkt s okamžitou odozvou,

-    nadviazanie obchodných kontaktov s podnikateľmi nielen z regiónu Tatier a Spiša.

 

Prílohy:

výstavy 2020
zmluva o účasti

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa spoločnosť  SV T, spol. s.r.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi primárne riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.

 

Pokiaľ si naše ponuky neželáte dostávať, oznámte nám to a uveďte v subjekte správy slovo VYRADIŤ.

 

 

 

S pozdravom

Ing. arch. Mária Kleinová - konateľka

SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r.o.

v skratke SVT, s. r. o.

Starosaská 15

052 01 Spišská Nová Ves

 

Tel.: +421/ 53 - 442 47 48

E-mail: riaditelka@svt.sk

Mobil: +421 903 601 138