VII. Jarnom jarmoku a výstave „Érdi Nyitnikék“,

Vážení záujemcovia!
Pravdepodobne bol už každý informovaný o zákaze spoločenských udalostí. S ľútosťou vám oznamujeme, že aj naša komora ruší všetky naše podujatia!
Akonáhle to situácia v krajine a predpisy, ktorými sa riadia kolektívne akcie, znovu umožnia usporiadať zrušené podujatia, budeme vás informovať!
 
Presný dátum zatiaľ nemôžeme určiť.
Prajeme vám všetkým veľa zdravia!
 
S úctou, organizátori

Vážený podnikateľ!

Vážený člen Obchodnej komory!

Vážený obchodný partner!

 

S radosťou Vás informujeme o 

VII.  Jarnom jarmoku a výstave  „Érdi Nyitnikék“,

 

ktorý organizuje a financuje Obchodná a priemyseľná komora Peštianskeho kraja a krajského mesta Érd, a s veľkou úctou Vás pozývame na jeho programy.

 

Kedy, kde a s akým obsahom vám ponúkame možnosť predstavenia sa podnikateľov?

 

 

Podujatie bude usporiadané 24-25-26. ápríla 2020  (piatok-sobota-nedeľa) v športovej hale Érd Aréna (Érd, Velencei u. 39-41.).

Cieľom otvorenia predajných a výstavných stánkov, pričom maximálne využijeme možnosti jarmočného priestoru s veľkosťou 3500 m2, je zabezpečiť čím väčší výber výrobkov a služieb.

Na jarmok čakáme podnikateľov a výrobcov predovšetkým z blízkeho okolia, ale v záujme zabezpečenia širšieho sortimentu radi by sme ich privítali aj z iných oblastí krajiny a taktiež aj zo zahraničia.

Aby návštevnosť podujatia bola ešte väčšia, pripravujeme pre vás  rôzne kultúrne, odborné a športové programy: plánujeme zorganizovať módnu prehliadku, prezentáciu kozmetiky a mejkapu,  kadernícku súťaž, a medzinárodné preteky v petanque. Na javisku budú vystupovať speváci a tanečníci z blízkeho okolia a pozvaní hosťujúci účinkujúci.

Bufety so studenou a teplou stravou budú umiestnené pri športovej hale, pri výstavných stánkoch vo vonkajších priestoroch.

Návštevníci si ani v tomto roku nemusia kupovať vstupenky! Vstup na jarmok počas troch výstavných dní  bude bezplatný a  bezplatne sa môžete zúčastniť na každom programe. Každý návštevník dostane   žrebovací lístok, ktorý je potrebné vhodiť do osudia a priebehu dňa budú tieto lístky  dvakrát žrebované.

Čo ponúkame vystavujúcim?

Vystavujúci si môžu vybrať z viacerých možností:

Vnútorný stánok s veľkosťou 4 m2 – bezplatný
Vnútorný stánok s veľkosťou 8 m2 – nájomné 75.000 Ft + 27 % DPH
Vonkajší, neštandardný stánok – bezplatný alebo nájomné podľa dohody

O činnosti a nárokoch na priestory je potrebné jednať s organizátorom. Návštevnosť vonkajších priestorov pravdepodobne podporí aj fakt, že tu budú umiestnené  bufety, pohodlné stoly a stoličky ku konzumácii jedla.

Možnosť na elektrické pripojenie – 6.000 Ft. Vo výstavnom priestore je zabezpečené centrálne osvetlenie. Podľa potrieb však môžeme poskytnúť elektrické pripojenie (napr. chladnička, projektor, iné elektrické zariadenia) Nájomné nekryje všetky náklady montáže elektrického pripojenia, zvyšok nákladov financuje Obchodná komora. Pre stánky s veľkosťou 8m2 elektrické pripojenie je bezplatné.
Prenájom reklamných priestorov. Podujatie je dobrou príležitosťou na  spopularizovanie  a propagovanie  vašej činnosti. Cena za prenájom reklamného priestoru sa určuje podľa veľkosti reklamnej plochy a umiestnenia  od  25.000 – 50.000 Ft .

Dôležité!

Upozorňujeme Vás, že  stánky pre podnikateľov  , ktorí budú predávať potraviny a nápoje  na miestnu konzumáciu,  vieme zabezpečiť len po uhradení nájomného.

Hore uvedené nároky (elektrina, väčší priestor, vonkajší stánok) označte na prihláške!

Termín podania prihlášky: 15. marec 2020

Poradie prihlášok sa určuje podľa ich dátumu prijatia. Prednostne budú zaradení miestni výrobcovia  a dobrovoľní členovia Obchodnej komory. Pri vytvorení zoznamu účastníkov sa snažíme o to, aby ponuka jarmoku bola čím pestrejšia. Bezplatné stánky zabezpečíme hlavne mikro alebo malým podnikateľom, súkromným osobám a malovýrobcom s platným daňovým číslom.

Dalšie informácie o výstave môžete získať na mailovej adrese erdinyitnikek@pmkik.hu, a od hlavnej organizátorky dr. Kupcsokné Polyák Ágnes, polyak.agi@pmkik.hu.

Čo máte urobiť, ak chcete na výstave vystavovať?

Vyplnte a pošlite Prihlášku, ktorú si môžete stiahnúť  tu , alebo na webovej stránke erdinyitnikek.pmkik.hu. Pred vyplnením prihlášky  si pozorne prečítajte informácie, ktoré nájdete pred formulárom. Po vyplnení a odoslaní prihlášky /prihlášok elektronickou formou,  si prihlášku /prihlášky /vytlačte, podpíšte a podpísané prihlášky nám pošlite aj poštou podľa pokynov z formulára.

Budeme Vás kontaktovať na vami udanej  mailovej  adrese. Dúfame, že úspechy predošlých rokov s našimi programami prekonáme  a tri dni, ktoré spolu strávime , uplynú v dobrej nálade v duchu partnerstva a budú zaujímavé a hlavne užitočné. Táto udalosť, ktorú môžeme už nazvať tradičnou, patrí medzi najvýznamnejšie programy mesta ÉRD, Samospráva krajského mesta Érd ju  finančne podporuje a zaradila ju medzi mestské podujatia.

Srdečne Vás pozývame na výstavu a jarmok „ Érdi Nyitnikék„ či ako vystavujúceho alebo ako návštevníka.

Pre registráciu kliknite sem

 

 

 

 

„VII. Érdi Nyitnikék” – Jarný jarmok a výstava

organizátorom ktorého je

Obchodná a priemyseľná komora Peštianskeho kraja a krajského mesta Érd

 

Termín podujatia: 24-26. apríla 2020.

Miesto podujatia: Érd Aréna - 2030 Érd, Velencei út 39-41.

Termín podania prihlášky: 15. marca 2020.

Otváracia doba:

24. apríla (piatok):     12.00 - 18.00

25. apríla (sobota):    10.00 -18.00

26. apríla (nedeľa):    10.00 -18.00

 

Charakteristika miesta predaja, výstavy

Umiestnenie: v stánkoch vo vnútri športovej haly, na voľných priestoroch mimo budovy športovej haly
Bezplatné stánky s veľkosťou 4 m2: veľkosť plochy 2x2 m, veľkosť zadnej priečky 2x2,5 m, bočné priečky 1x1 m, rozloha patriaca k stánku je označená na koberci
Stánky s veľkosťou 8 m2 do prenájmu: veľkosť plochy 4x2 m, veľkosť zadnej priečky 2x2,5 m, bočné priečky, možnosť elektrickej prípojky, nájomné na tri dni 75.000 Ft +27 % DPH
Bezplatné vonkajšie priestory s veľkosťou podľa dohody: pri bufetoch,  stánky postaví a zariadi  sám vystavovateľ
Stánky pre bufety do prenájmu: priestor, vyznačený na základe individuálnej dohody s organizátorom, pre bufety predávajúce potraviny a nápoje.
Možnosť elektrickej prípojky: vystavovateľom, ktorý okrem centrálneho osvetlenia potrebujú elektrickú prípojku, na tri dni 6.000 Ft (s DPH). Potrebu elektrickej prípojky naznačte v Prihláške.
Prenájom reklamných plôch: v priestoroch výstavy je možnosť prenajímať plochy na reklamné ciele za 25.000-50.000 Ft (s DPH). Nároky na reklamné plochy naznačte v Prihláške. O detailoch sa môžete informovať u organizátora.
Zariadenie stánkov – stánky vám odovzdávame bez zariadenia,  stánky zariad’uje vystavovateľ
Upozorňujeme  podnikateľov, ktorí budú predávať potraviny a nápoje  na miestnu konzumáciu, že účasť na jarmoku im vieme zabezpečiť len po uhradení nájomného. Výšku nájomného určíme na základe individuálnej dohody podľa typu tovaru alebo činnosti.

Všetky hore uvedené potreby (elektrina, väčšia plocha, vonkajší priestor, atd’.) treba naznačiť v Prihláške.

Vedľa stánkov:

- bude postavené javisko pre kultúrne programy, prezentácie a žrebovania

- po slávnostnom otvorení sa bude konať módna prehliadka

- budú organizované odborné fóra

- plánujeme prezentáciu kozmetiky a  kaderníctva

- program budú spestrovať kreatívne dielne, športové predstavenia a hry

- budú usporiadané dvojdňové medzinárodné preteky v petanque, ktoré môžu navštíviť aj návštevníci jarmoku

- už ôsmykrát bude odovzdaná cena „Korektný partner” o ktorú sa podnikatelia môžu uchádzať do konca marca

Zoznam kontaktov na vystavovateľov

Okrem reklamy podnikania, výrobkov a činnosti, poskytneme možnosť aj na vytvorenie kontaktov medzi vystavovateľmi. Na zozname vystavovateľov zaregistrujeme nasledujúce údaje:

Názov podnikateľského subjektu
Meno zástupcu podnikateľského subjektu
Adresu webovej stránky
Telefónne číslo
Mailovú adresu
Popis činnosti

Prosíme Vás, aby ste v Prihláške naznačili, či chcete figurovať na tomto zozname. Pri vyplnení „popis činnosti” dávajte pozor, aby ste podali informácie, ktoré sú súce na uverejnenie pre širokú verejnosť.

Príchod, zariadenie stánkov, odchod, žrebovanie

24. apríla (piatok) – vystavovatelia majú možnosť zariadiť svoje stánky od 8.00 do 12.00 hodín. O 12.00  bude „tiché otvorenie” výstavy pre návštevníkov. Slávnostné otvorenie sa bude konať o 16.30. Po slávnostnom otvorení výstavy na javisku sa začne hudobný program, v ktorom budú vystupovať známi, populárni speváci. Výstavu zatvárame o 18.00.

25. apríla (sobota) – Jarmok bude otvorený od 10.00 do 19.00 hodín. Príchod pre vystavovateľov do výstavného areálu zabezpečíme od 9.00.

26. apríla (nedeľa) – Jarmok bude otvorený od 10.00 do 18.00 hodín. Príchod pre vystavovateľov do výstavného areálu zabezpečíme od 9.00.

Vystavovateľov upozorňujeme, že  stánky môžu vyprázdniť len po zatvorením výstavy! Vystavovatelia počas všetkých troch dní sú povinní byť otvorení počas celého otváraciej doby! Vyprázdnenie stánkov, odvoz tovaru môžu začať každý deň len po zatvorení výstavy, a v nedeľu   po 18.00, po zatvorení celého jarmoku a výstavy.

V záujme zvýšenia návštevnosti viackrát budeme žrebovať a losovať tombolu.

Každý návštevník dostane   žrebovací lístok, ktoré môžete hodiť do škatúľ, umiestnených pri vystavovateľoch na voľnom priestore. Žrebovacie lístky, hodené do škatúľ budeme žrebovať denne dvakrát, a vylosujeme výhry ponúknuté vystavovateľmi. Tomboly budeme predávať v sobotu a vylosujeme ich v nedeľu pred zatvorením výstavy. Vystavovateľmi ponúknuté výhry, môžu motivovať návštevníkov, aby sa počas troch dní vrátili viackrát na jarmok, a poskytnú možnosť aj na reklamu podnikateľa. Preto navrhujeme, aby ste do ponúknutých výhier vložili aj reklamné materiály, informácie o vašej činnosti alebo výrobkoch. Až nám ponúknete nejaký výrobok do losovania výhier, naznačte to v Prihláške.

Informácie o registrácii

Po prečítaní informácií, vyplňte formulár. Pozor! Odpoved‘ na otázky naznačené s hviezdičkou je povinná. Bez vyplnenia týchto otázok v systéme neviete postúpiť d’alej. Formulár môžete odoslať s kliknuťím na „Odoslať”.

Upozorňujeme Vás, že len podpísané Prihlášky vieme zaregistrovať. Niekoľko dní po vypršaní  termínu na prihlasovanie budeme Vás kontaktovať na vami udanej mailovej adrese a budeme Vás informovať o výsledkoch.

Dôležitá informácia: v prípade prihlásenia sa členu obchodnej komory, Prihlášku môžeme prijať len vtedy, až člen má vysporiadané členské poplatky. Pred vyplnením Prihlášky si skontrolujte či ste členské uhradili.

Čo je vašou d’alšou úlohou? Vyplnte Prihlášku, vytlačte  vyplnený formulár, ktorý dostanete na vami registrovanú mailovú adresu v PDF, podpíšte a vrátte ho. Potom už nebudete mať inú úlohu, ako prísť na výstavu s vašimi kvalitnými výrobkami a dobrými nápadmi, informovať vašich známych o výstave, a pozvať na podujatie  čím viac záujemcom. Nezabudnite, že vaši návštevníci môžu byť zákazníkmi ostatných vystavovateľov, ako aj ich hostia sa môžu stať vašimi zákazníkmi!

Dalšie informácie o výstave môžete získať od hlavnej organizátorky dr. Kupcsokné Polyák Ágnes, polyak.agi@pmkik.hu, alebo na mailovej adrese erdinyitnikek@pmkik.hu.

Čakáme vaše Prihlášky!