O nás

Na periférii maďarsko-slovenskej pohraničnej oblasti sa vyskytujú dva medzinárodne významné  hospodárske  centrá,  ktoré  majú  v  sebe  potenciál  oživenia  hospodárstva: Viedeň-Bratislava-Győr  (CENTROPE)  na  Slovensku  a  Budapeštianska  Aglomerácia. Hospodárska sila týchto centier je  preukázateľná, avšak  stúpajúcou  vzdialenosťou, v pohraničnej oblasti ich sila slabne. Centrá  sa  zaväzujú  k  realizovaniu  odlišným  a  predsa  dlhodobo  doplňujúcim  sa činnostiam.  Centrum  v  meste  Törökbálint  poskytuje  pre  maďarské  a  slovenské podniky Kraja Pešť a cezhraničnej oblasti komorné služby obchodno-priemyselného charakteru a zároveň poskytuje mentoring pre slovenských podnikov  usídľujúcich  sa v  Maďarsku.  Dunajskostredské  centrum  je  miestom  podnikateľského  inkubátora. Zabezpečuje profesionálne  (pracovné) podmienky pre  mestských a  v  širšom zmysle žitnoostrovských slovenských a maďarských podnikateľov. Napĺňa holé miesta, ktoré vznikli  v  dôsledku  nedostatočnej  informovanosti  a  absencie  infraštrukturálnych služieb.

 

 Obchodné a informačné centrum Dunajská Streda

            Samospráva  mesta  Dunajská  Streda.  Samospráva zodpovedá za 30 000 obyvateľov a je centrom okresu s 118 000 počtom obyvateľov. Okrem jej početných úloh zodpovedá za vypracovanie mestského a okresného plánu hospodárskeho  rozvoja,  realizovanie  krajských  rozvojových  plánov  a  ostatné rozvojové  projekty.  Zodpovedne  modernizuje  nehnuteľnosť,  ktorá  je  vo  vlastníctve samosprávy  vo  smere  zriadenia  obchodno-informačného  centra.  Jej  úlohou  je zabezpečiť  oblastnú  komunikáciu  a  vytvoriť  podmienky  informovateľnosti, pravidelné  prezentovanie  výsledkov  projektu,  vytvorenie  materiálov  v  slovenskom jazyku (v tlačenej a elektronickej forme). Významnú rolu hrá v oslovení  podnikateľovoblasti a v ich prezentovaní v spolupráci s partnerským centrom doma i v zahraničí.

 

Priemyselná a obchodná komora Peštianskej župy a krajského mesta Érd

          PMKIK  bola  založená  v roku 1994 ako verejná komora zriadená  na  základe  dobrovoľnosti.  Ide  o  krajskú  hospodársku  komoru  s  najväčšou členskou  základňou,  ktorá  je  významným  činiteľom  hospodársko-spoločenského života . Reprezentuje vyše 100.000 podnikov v kraji. Od vstupu do EÚ kladie dôraz na pomoc podnikom pri vstupu na trhy, prezentovanie podporných  programov  a  sprostredkovanie  akýchkoľvek  informácií,  ktoré napomáhajú  úspešnému  chodu  podnikov.