O projekte

          Hlavný tajomník Komory, pán Dr. Lajos Kupcsok oslovil pána JUDr. Zoltána Hájosa, primátora Dunajskej  Stredy,  aby  predložili  v rámci  4.  výzvy  HUSK  1101  spoločný  projekt  s ohľadom  na  prioritu  „1.1.  Podpora  cezhraničnej  podnikateľskej  spolupráce”  a  tému  „1.1.1. Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry”.

           Hlavný  tajomník  a  primátor  sa  zhodli  na  tom,  že  skúsenosti  Komory  sú  užitočné  v oblasti  podpory  podnikateľov  v  Kraji  Pešť,  či  už  prostredníctvom  vzdelávacích programov,  zastúpenia  záujmov  alebo  odborných  služieb  a  je  potrebná  pre vytvorenie konkurencieschopného a rozvíjajúceho hospodárskeho prostredia v meste a jeho spádovej oblasti, na Žitnom ostrove.

          Po konzultovaní a spresnení cieľov vznikla dohoda v oblasti vypracovania spoločného investičného  zámeru  a  jeho  uplatnenia  ako  projekt  v  rámci  podporného  programu, ktorým cieľom je rozvoj hospodárstva oblasti, rozvoj obchodných príležitostí mikroa MSP a významná informačná aktivita.

            Vedúci  predstavitelia  sa  dohodli,  že  zriadia  a  prevádzkujú  dva  centrá  (Slovensko: obchodno-informačné,  Maďarsko:  komorné),  pri  ktorom  všetky  potrebné sprevádzajúce  aktivity  marketingu,  promócie,  či  už  organizačnej  činnosti  budú realizované spoločne.Na 8 pracovných stretnutiach -  cieľom ktorých bolo vypracovanie detailov projektu  -sa  zúčastnili  zamestnanci  Samosprávy  Mesta  Dunajská  Streda  a PaOKKPaKME  (3  sa konali v Budapešti a 5 v Dunajskej Strede).  Čítať ďalej ...